Verhoiluliike P. Nikola logo

Mestariyhdistykset


Mestariyhdistykset toimivat mestaritutkinnon suorittaneiden henkilöiden yhteenliittyminä. Toiminnan tavoitteena on mestariperinteiden vaaliminen sekä käsityömestarin korkean ammattitaidon ja työn laadun tunnetuksi tekeminen.
Suomen Verhoilijamestarien liitto ry:


Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry valvoo ja edistää valtakunnallisesti verhoilualalla toimivien yrittäjien yhteisiä ja yleisiä etuja. Liitto on toimialajärjestönä jäsenenä Suomen Yrittäjissä muodostaen osan yli 100 000 yrityksen järjestöä. Liitto antaa lausuntoja toimialaansa koskevissa kysymyksissä. Liitto on vahvasti mukana vaikuttamassa valtakunnalliseen verhoilu- ja sisustusalan koulutukseen. Liitolla on edustus mm. oppilaitosten neuvottelukunnissa sekä verhoilualan valtakunnallisessa tutkintotoimikunnassa. Liitto järjestää mm. tapahtumia ja koulutustilaisuuksia jäsenilleen.

Lisätietoja Suomen Verholijamestarien Liiton kotisivuilta
Helsingin Mestarikilta:


Helsingin Mestarikilta perustettiin vuonna 1967 pääkaupunkiseudulla ja sen ympäristössä asuvien mestaritutkinnon suorittaneiden henkilöiden yhteenliittymäksi. Aluksi kilta toimi Helsingin Käsityö- ja Teollisuus-yhdistyksen jaostona ja vuonna 1996 se rekisteröityi itsenäiseksi yhdistykseksi ja yhteistyö jatkuu. Toiminnan tavoitteena on ollut mestariperinteiden vaaliminen sekä käsityömestarin korkean
ammattitaidon ja työn laadun tunnetuksi tekeminen

Lisätietoja Hesingin Mestarikillan kotisivuilta
Helsingin Verhoilijamestarit:


Helsingin Verhoilijamestarit ry perustettiin vuonna 1938 edistämään pääkaupunkiseudun verhoilualan yrittäjien yhteistyötä. Yhdistyksen tarkoituksena on olla keskustelu- ja kohtauspaikka, joka tarjoaa jäsenilleen sosiaalista kanssakäymistä sekä ammattiin liittyvää opastusta ja koulutusta.

Lisätietoja Helsingin Verholijamestarien kotisivuilta

"Tyylit ovat
makuasioita,
ammattitaito ei."
verhoilussa tarvittavia työvälineitä

Mestariyhdistyksiin kuuluminen on verhoilijalle erittäin hyödyllistä. Se on myös asiakkaitten etu. Järjestöillä on tärkeä osansa ammattitaidon ja laadun ylläpitämisessä verhoilualalla, olemalla mukana vaikuttamassa valtakunnalliseen verhoilu- ja sisustusalan koulutukseen. Järjestöt tarjoavat jäsenilleen mm. koulutustilaisuuksia ja tapahtumia joissa he pystyvät päivittämään osaamistaan ja saamaan lisätietoa alalla vallitsevista tyylisuunnista.

Myös asiakkaat hyötyvät järjestöjen toiminnasta. Niiden kautta saa ajanmukaista tietoa eri työmenetelmistä ja järjestöjen yritysrekistereistä löytyy ammattitaitoisia toteuttajia kaivattuihin työsuorituksiin.

Myös Pauli Nikola on kuulunut näihin yhdistyksiin jo yli 20 vuoden ajan. Hän on osallistunut aktiivisesti yhdistysten toimintaan mm. olemalla mukana eri tapahtumissa ja koulutuksissa. Pauli on jakanut omaa ammattitaitoaan myös eteenpäin, toimimalla verhoilutyön opettajana Vallilan Ammattikoulun alaisena Malminkartanossa.

© P. Nikola 13.04.2014